Wie is Aprèstoe?

Historiek

De vzw Aprèstoe is opgericht in juni 2014 door 2 onthaaltehuizen, Open Deur en Talita, die werkzaam zijn in de Brusselse thuislozensector.

De oprichting van Aprèstoe is gegroeid vanuit de vaststelling dat sommige vrouwen met of zonder kinderen, na een verblijf in het onthaaltehuis, terug aankloppen met allerlei vragen of nood hebben aan begeleid wonen en eventueel opvoedingsondersteuning.

Het kader van Aprèstoe creëert als dienst begeleid wonen de ruimte en neemt de tijd om structureel en op lange termijn kwetsbare gezinnen te ondersteunen.

Doelgroep

Aprèstoe ondersteunt vrouwen met of zonder kinderen die na een periode van thuisloosheid opnieuw zelfstandig gaan wonen en nog nood hebben aan verdere ondersteuning op meerdere levensdomeinen. Vaak werden zij geconfronteerd met een gezinsleven dat zwaar onder druk kwam te staan door conflicten, gebroken relaties, een gebrek aan netwerk en een onstabiele huisvesting.

Aprèstoe is werkzaam in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk gewest.

Doelstellingen

Aprèstoe heeft aandacht voor de psychosociale, relationele, administratieve, financiële en materiële problemen van alleenstaande vrouwen, ouders en kinderen. Aprèstoe staat in voor een integrale gezinsbegeleiding op maat waarbij de nadruk gelegd wordt op het verhogen van de autonomie en veerkracht en het behoud van de woonst.

Aprèstoe legt de basis voor een vertrouwensrelatie door van zeer nabij, tijd, aandacht en vertrouwen te geven en door in de praktijk de vrouw te begeleiden op alle levensdomeinen waarin de problematiek van de vrouw en haar kinderen zich situeert, in relatie tot hun omgeving en de samenleving.

Aprèstoe ondersteunt de vrouwen in het beheer van hun woning en wil er mee voor zorgen dat de vrouwen en ook hun kinderen zich hier thuis voelen. Hiervoor is het essentieel om het bestaande sociale netwerk van de persoon te versterken of uit te bouwen in de nabije omgeving.

Doe een gift en steun onze werking

Voor giften vanaf 40 Euro kunnen wij een fiscaal attest afleveren.

Steun ons

Jaarverslagen

Met groot enthousiasme presenteren we het jaarverslag van Aprèstoe voor het jaar 2023. Dit verslag werpt een helder licht op onze inzet, prestaties en voortgang gedurende het afgelopen jaar.

Het hulpverleningsaanbod van Aprèstoe blijft van onschatbare waarde voor degenen die het nodig hebben, door een veilige en ondersteunende omgeving te bieden waarin vrouwen en kinderen hun leven kunnen heropbouwen en hun zelfstandigheid kunnen herwinnen. In samenwerking met verschillende partners hebben we ons ingezet om de hulpvragen van deze kwetsbare groep te begrijpen en passende oplossingen te bieden.

Het afgelopen jaar hebben we meer vrouwen en kinderen kunnen ondersteunen doordat we de kans kregen om onze capaciteit te verhogen naar 80 begeleidingen. Deze uitbreiding is mogelijk gemaakt dankzij de inzet van ons toegewijde team en de financiële steun van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor extra personeel en werkingskosten.

Het is met groot genoegen dat wij u ons jaarverslag 2022 presenteren waarin we de hoogtepunten van ons werk en de belangrijkste cijfers van het afgelopen jaar met u delen. Het voorbije jaar is voor onze organisatie een periode van groei, uitdagingen en kansen geweest. Het was geen gemakkelijk jaar, maar we zijn trots op onze prestaties en de impact die we hebben gehad op ons doelpubliek.

Als organisatie zijn we altijd op zoek naar manieren om ons werk te verbeteren en ons aanbod aan te passen aan de veranderende behoeften van onze doelgroep. Vorig jaar zijn we met verschillende nieuwe projecten en initiatieven gestart. We zijn blij dat we opnieuw een tijdelijk woonproject hebben gelanceerd en onze bestaande diensten hebben uitgebreid zodat we onze missie beter kunnen vervullen. Meer hierover vindt u in dit jaarverslag.

De energiecrisis heeft een aanzienlijke invloed gehad op het dagelijks leven van de vrouwen en de kinderen die we begeleiden. Als organisatie hebben we ons ingezet om de impact van deze crisis op onze doelgroep te verminderen. Aan het einde van dit jaarverslag werd hieraaneen tekst gewijd.

Een nieuw jaar betekent ook weer een nieuw jaarverslag en hieruit kunnen we vaststellen dat 2021 toch heel wat in petto had voor Aprèstoe.

De coronacrisis verdween spijtig genoeg niet van het toneel, we bleven onze werking dus aanpassen en probeerden ondanks deze uitdaging onze dienst zo goed mogelijk te laten draaien zonder al te veel te moeten inboeten op de kwaliteitsvolle begeleiding die we aanbieden.

Zoals elk jaar blijft het aantal begeleidingen stijgen, maar er werden ook een aantal begeleidingen (al dan niet vrijwillig) afgesloten zodat we toch goed konden inspelen op de aanvragen en zodat de wachttijd om een nieuwe begeleiding te starten niet al te lang oploopt.

Zoals voor velen onder ons was 2020 ook voor Aprèstoe een bewogen jaar. De coronacrisis liet zich voelen en laat tot op heden zijn sporen na.

We hebben er dit jaar alles aan gedaan om de gevolgen van deze crisis draaglijk te maken voor ons kwetsbaar doelpubliek en om creatieve oplossingen te bedenken op alle vlakken. Het werd een jaar waarin we nog nooit zo flexibel hebben gewerkt en waarin we probeerden om onze kwalitatieve begeleidingen op een zo goed mogelijke manier verder te zetten.

Maar er waren ook een aantal positieve evoluties voor onze VZW. Aprèstoe ontving zijn langverwachte structurele erkenning van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Een erkenning voor ons harde werk en inzet van de voorbije jaren.

Naar goede gewoonte, begint het jaarverslag van 2019 met een voorstelling van onze dienst begeleid wonen. Vervolgens geven wij aan de hand van de cijfers een correct beeld weer van de vrouwen en kinderen die wij in 2019 hebben begeleid.

Op het einde van dit jaarverslag schreef het team van Aprèstoe twee teksten. Dit jaar gaan we dieper in op het begrip kinderarmoede en de gevolgen hiervan. De cijfers spreken voor zich, bijna 1 kind op 3 leeft in armoede in Brussel en de gevolgen voor deze kinderen zijn aanzienlijk. We blijven dus het belang onderstrepen om niet enkel de volwassenen te begeleiden, maar eveneens een plaats te geven aan de kinderen in de begeleiding. De cijfers zijn verontrustend en wij hopen dat de overheid inziet dat het absoluut nodig is om deze kinderen eveneens te begeleiden en dat ook hiervoor budgetten worden vrijgemaakt.

2018 was een uitzonderlijk jaar voor Aprèstoe met bijzonder veel nieuwe en positieve evoluties. Zo ontvingen we een projectsubsidie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en konden we beginnen met het officiëel aanwerven van personeel en met het inrichten van onze burelen. Daarnaast kregen we ook een extra halftijdse werkkracht toegewezen van het Sociale Maribelfonds en konden we dus meer aanvragen accepteren en nieuwe begeleidingen opstarten.

Aprèstoe werd eveneens uitgekozen als laureaat voor een project (uitsluiting uitsluiten en ontwikkeling omarmen) van het Kinderarmoedefonds van de Koning Boudewijnstichting. Hierdoor kunnen we onze specifieke aanpak van opvoedingsondersteuning verder uitbouwen en krijgen ook de kinderen de begeleiding die ze nodig hebben.

Steun ons

Wilt U onze VZW steunen met een gift, dan is deze meer dan welkom op het rekeningnummer

BE26 3630 8081 9329

 

Voor giften vanaf 40 Euro kunnen wij een fiscaal attest afleveren.

Hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Onze sponsors

Contacteer ons

Ons kantoor:

Adres

Kogelstraat 24/2
1000 Brussel

Tel: (+32) 02/345 09 35
Email: [email protected]